Agenda Kerngroepvergadering 7 september 2011

31/08/2011

De vergadering van de Kerngroep Weidevenne is openbaar en toegankelijk voor alle bewoners van Weidevenne.

Niet-kerngroepleden worden verzocht zich vooraf aan te melden bij de voorzitter Gerard Schotsman, e-mail gerardschotsman@upcmail.com

Datum: woensdag 7 september 2011om  19.30 uur. Locatie:  Vergaderruimte van Columbuzz.

Agenda

1    Opening en vaststellen agenda

2.   Mededelingen

3.   Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.   Notulen en aktielijst van  6 juli 2011

5.   Convenant gemeente en wijkkerngroep                                             Zie bijlage

6.   Vervolg ontmoetingsonderzoek                                                          Marianne Klein

7.   Overzicht wijkbudget en bestedingen voor dit jaar

8.  Uitvoeringsregels wijkkrant en website                                               Zie bijlage

9.   Aanvraag dialooggroep Purmerend

10  Buurttrainingen: Omgaan met jongeren                                              Zie bijlage

11  Website de Weidevenner/ Kernwerkweidevenne

12  Voortgang redaktie, projecten en stedelijke kerngroep                       Zie bijlage

13  Rondvraag

Volgende vergadering woensdag  19 oktober 2011

Voor vragen over de vergadering mail naar de voorzitter Gerard Schotsman:  gerardschotsman@upcmail.nl

Wilt u de bijlagen ontvangen? Ook hiervoor svp een mailtje sturen naar:  gerardschotsman@upcmail.nl

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *