Agenda kerngroepvergadering 11 januari 2012

05/01/2012

De vergadering van de kerngroep is openbaar en toegangkelijk voor alle bewoners van de Weidevenne.
Niet kerngroepleden worden verzocht zich vooraf te melden bij de voorzitter Gerard Schotsman, e-mail gerardschotsman@upcmail.nl
Agenda
Geachte Dames/Heren,
1. Opening en vaststellen agenda
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken/uitgaande stukken
4. Notulen en aktielijst van  19 oktober 2011
5. Toelichting mozaiekproject Tigrisstraat                                         Monique Klaasen
6. Werving nieuwe kerngroepleden
7. Jaarverslag 2011 kerngroep Weidevenne
8. Eigen budget voor kerngroep
9. Budgetbesteding 2011                                          Zie bijlage bij doorgestuurde mail
10. Initiatief van dhr. Hengeveld voor aanschaf AED  in de Oasestraat
11. Wijkonderhoudsplan 2012                                                                       Zie bijlage
12. Gemeentelijke Vrijwilligersverzekering                                                    Zie bijlage
13. Website de Weidevenner/ Kernwerkweidevenne
14. Voortgang redaktie, projecten en stedelijke kerngroep
15. Rondvraag
16. Volgende vergadering woensdag  22 februari 2012
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar
Gerard Schotsman
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *