Agenda wijkkerngroep vergadering van 4 maart 2015

02/03/2015

De vergaderingen van de kerngroep zijn openbaar en toegankelijk voor iedere bewoner van de Weidevenne. Wilt u een vergadering bijwonen dan even een berichtje aan de voorzitter gerardschotsman@upcmail.nl

Agenda

Geachte Dames/Heren,

Hierbij nodigen wij u uit voor de kerngroep vergadering.

De vergadering is woensdag 4 maart 2015 om 19.30 uur en zal gehouden worden in de Orangerie van Zuidland.

 

1.  Opening en vaststellen agenda

2.  Mededelingen

3.  Ingekomen stukken/uitgaande stukken

4.  Notulen en aktielijst van 21 januari 2015

5.  Voortgang inrichting adoptie rotonde

6.  Het nieuwe werken

7.  Jaarlijkse bijeenkomst

8.  Aanvraag Columbuzz

9.  Aanvraag V.v.E Convento

10. Week van de Zorg

11. Voortgang Redactie, Projecten, Clup en Stedelijke kerngroep

12. Rondvraag

13. Volgende vergadering woensdag 15 april

 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn de vergadering bij te wonen dan even een berichtje naar de voorzitter.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *