Aanpassing bestemmingsplan Woontoren

30/05/2011

Op 3 maart heeft de Gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan voor Weidevenne aan te passen. Dat maakt de weg vrij om een woon-zorgcomplex in de wijk te ontwikkelen met een woontoren van 60 meter hoog.

Sterke buurtfunctie

Het nieuw te bouwen complex beschikt over een groot aantal woningen voor kwetsbare doelgroepen, een centraal zorgcentrum, sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen en appartementen voor de vrije markt. Daarnaast is er sprake van een zogenaamde Social Firm met daarin diensten zoals een kapper, restaurant en een kinderdagverblijf. Binnen in de bebouwing is een groene binnentuin die vrij toegankelijk is voor de buurt. Een bijzonder gebouw dus met een sterke buurtfunctie.

Dilemma voor de gemeenteraad

Veel bewoners vonden de woontoren te hoog. Zij kwamen daarom met een alternatief plan voor het gebouw. De komst van het woon-zorgcomplex op zich werd door de buurt als positief ervaren. Beide plannen zijn vergeleken, onder meer door een onafhankelijk adviseur. Naar aanleiding van het vergelijkingsonderzoek zagen bouwer Wooncompagnie en de zorgpartijen die het gebouw moeten gaan gebruiken, weinig mogelijkheden om in deze fase van de planontwikkeling de plannen sterk aan te passen. Daarmee kwam een moeilijke beslissing bij de gemeenteraad te liggen. Uiteindelijk is met 21-13 gestemd voor aanpassing van het bestemmingsplan. Daarbij gaven de voorstanders aan geen verder uitstel van de bouw van extra woningen voor deze kwetsbare groep te willen. De raad heeft wel vastgelegd dat door het college nadere eisen kunnen worden gesteld vanwege wind- en lichthinder.

Vervolg

De woningbouwvereniging heeft in april overleg gehad met de indieners van een zienswijze en is nu bezig om na te gaan op welke manier het ontwerp van het gebouw aangepast kan worden zodat de uitstraling prettiger wordt.

De architect werkt enkele ingebrachte ideeën uit in voorstellen. Deze voorstellen werden besproken met de omwonenden op 25 mei in de Kraggeveenstraat ( kantoor Wooncompagnie).  In een ruime straal rondom het woonzorgcentrum waren de bewoners hiervoor uitgenodigd. De gemeente heeft er voor gekozen om dit overleg uitsluitend te laten plaatsvinden tussen de initiatiefnemer en de buurt.

Als het overleg tussen de bewoners en Wooncompagnie is afgerond en dit leidt tot aanpassingen, zullen de wijzigingen worden verwerkt in de omgevingsvergunningsaanvraag, daarna start de toetsingprocedure. U vindt hierover te zijner tijd informatie op deze plaats.

Bron: Gemeente Purmerend

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *