1 Mei start parkeerregulering Kop West

03/04/2020

Bij de start van de ontwikkeling van Kop West in 2014 is besloten parkeerregulering in te voeren, en nu veel woningen zijn opgeleverd gaat de invoering per 1 mei 2020 van start. Tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (SOB) op 6 februari j.l. stond het raadsvoorstel parkeerregulering Kop West op de agenda en werd duidelijk hoe en waar wel of niet mag worden geparkeerd, wie wel of geen vergunning krijgt en wat het gaat kosten. Omdat het gebied nog in ontwikkeling is, wordt de parkeerregulering gefaseerd ingevoerd. Voor Kop West wordt aangesloten bij de parkeerregels in de Hazepolder.

Parkeerregulatie op Kop West gebeurt in fases. Wanneer de openbare ruimte in een deel is opgeleverd, wordt de regulering ingevoerd. Vanaf 1 mei 2020 geldt betaald parkeren in de straten Mont Saint Michel en Wales (noordkant)  van maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur. Op vrijdag ook tussen 18.00 en 21.00 uur. Het tarief is 1 euro per uur.

Betalen

Mont Saint Michel

Bewoners van Mont Saint Michel beschikken over een eigen parkeervoorziening in de parkeergarage en hebben geen recht op een vergunning voor straatparkeren. Zij moeten betalen als ze op straat parkeren. Zij komen ook niet in aanmerking voor een bezoekersvergunning, omdat bij het ontwerp van het complex is afgesproken dat parkeren op eigen terrein zal plaatsvinden. Bewoners van Ponte Vecchio hebben ook een eigen voorziening in de parkeergarage en komen daarom ook niet in aanmerking voor een vergunning.

Bezoekersvergunningen
Per 1 juli 2020 wordt een bezoekersvergunning ingevoerd in heel Purmerend, waarmee bezoek tegen gereduceerd tarief kan parkeren. Hierover volgt nog nadere informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoon 0299 452452 en vragen naar Team Vergunningen.  

Ponte Vecchio

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *